Eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp)

Eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug

Adresse: Teatergata 9, Postboks 8011 Dep 0030 Oslo
E-post: [email protected]
Telefon: 22 24 90 90

Født: 1977
Tiltrådte: 03.05.2019

Eldre- og folkehelseministeren har ansvaret for politikken knyttet til kommunale pleie- og omsorgstjenester, folkehelseområdet som omfatter blant annet helsefremmende og forebyggende arbeid både innen fysisk og psykisk helse, sosial ulikhet i helse, ernæring og mattrygghet, alkohol-, narkotika- og tobakksforebygging og smittevern.

Kalender

Det er for øyeblikket ingen kommende hendelser.

Se hele kalenderen

Siste taler og innlegg

Svar til Stortinget

Sylvi Listhaug ble utnevt som statsråd 3. mai 2019. Hun var landbruks- og matminister til 16. desember 2015, da hun tiltrådte som innvandrings- og integreringsminister. Hun ble justis-, beredskaps- og innvandringsminister 17. januar 2018.

Yrkeserfaring:  
2018-2019 Stortingsrepresentant for Møre og Romsdal
2015–2018 Innvandrings- og integreringsminister
2013–2015 Landbruks- og matminister
2012–2013 Seniorrådgiver i First House
2010–2012 Byråd for Helse og eldreomsorg
2006–2010 Byråd for velferd og sosiale tjenester
2005–2005 Intern Representantenes Hus i Washington DC
2004–2005 Byrådssekretær for velferd og sosiale tjenester
2001–2004 Politisk rådgiver for Kirke- Utdanning og Forskningsfraksjonen, 
FrPs Stortingsgruppe
2000–2001 Adjunkt  Sjøholt skule, Ørskog kommune
1995–2000 Pleieassistent på Ørskog aldersheim, Ørskog kommune
   
Utdanning:  
1996–2000 Adjunktutdannelse  Høgskulen i Volda 
1994–1996 Spjelkavik videregående skole
   
Tillitsverv:   
Har hatt en rekke tillitsverv i Fpu og FrP siden 1998. Blant annet:  
2002–2006 Medlem FpUs sentralstyre 
2005– Medlem FrPs sentralstyre
   
Annet:  
2009–2013 1. vara til stortinget fra Oslo
Til toppen