Eldre- og folkehelseminister Terje Søviknes (Frp)

Bilde av Terje Søviknes

Adresse: Teatergata 9, Postboks 8011 Dep 0030 Oslo
E-post: [email protected]
Telefon: 22 24 90 90

Født: 1969
Tiltrådte: 18.12.2019

Eldre- og folkehelseministeren har ansvaret for politikken knyttet til kommunale pleie- og omsorgstjenester, folkehelseområdet som omfatter blant annet helsefremmende og forebyggende arbeid både innen fysisk og psykisk helse, sosial ulikhet i helse, ernæring og mattrygghet, alkohol-, narkotika- og tobakksforebygging og smittevern.

Kalender

Det er for øyeblikket ingen kommende hendelser.

Se hele kalenderen

Siste taler og innlegg

Svar til Stortinget

Terje Søviknes ble utnevt som statsråd 18. desember 2019. Han var olje- og energiminister fra 20. desember 2016 til 31. august 2018.

Yrkeserfaring:  
2016-2018 Olje- og energiminister
1999-2019 Ordfører i Os kommune
1994-1999 Selvstendig næringsdrivende fisker
1988-1995 AK Drange Båtverksted (deltid)
1985-1988 Byggmester Nydal A/S 1985-1988 (deltid)
   
Utdanning:  
1992-1995 Siviløkonomstudie NHH, Bergen (mangler skriftlig hovedoppgave)
1989-1992  Akvaingeniør, Bergen Ingeniørhøgskole
   
Tillitsverv:   
Har hatt en rekke tillitsverv i FrP siden 1992. Blant annet:  
2018- 2. nestformann i FrP
2014- Medlem FrPs sentralstyre
   
Annet:  
1997-2001 1. vara til Stortinget fra Hordaland

 

Til toppen