Forsiden

Statens legemiddelverk

Statens legemiddelverk fører tilsyn med produksjon, utprøving og omsetning av legemidler.

Statens legemiddelverk fører tilsyn med produksjon, utprøving og omsetning av legemidler. Etaten godkjenner og overvåker legemidlene, og skal bidra til riktig faglig og økonomisk legemiddelbruk, blant annet gjennom vedtak om opptak av legemidler for forhåndsgodkjent refusjon.

Årsrapporter for Statens legemiddelverk

Nettside: http://www.legemiddelverket.no/