Statens strålevern

Statens strålevern er landets fagmyndighet på stråling og atomsikkerhet.

Statens strålevern har ansvar for forsvarlig bruk av strålekilder i medisin, industri og forskning, inkludert de to forskningsreaktorene i Halden og på Kjeller, samt beredskap ved atomulykker og andre atomhendelser. Statens strålevern overvåker både naturlig og menneskeskapt stråling, og skal sørge for økt kunnskap om forekomst, risiko og effekt av stråling.

Nettside: http://www.nrpa.no/

Til toppen