Taler og innlegg av helseminister Bent Høie

Viser 1-20 av 157 treff.

 • Pasientens netthelsetjeneste – de nordiske land sammen mot fremtiden?

  I mange år har vi nordmenn reist til våre nordiske naboer for å høste erfaringer og lære fra e-helsearbeidet som har pågått der.Nå opplever også vi å få besøk fra flere land som vil studere våre e-helseaktiviteter.

  Av: Helseminister Bent Høie Innledning på Den Norske Dataforening sin e-helsekonferanse 2018

 • Pasientens netthelsetjeneste

  Aller først må jeg få gratulere alle kvinner med dagen! Dere som er samlet i denne salen tilhører en sektor hvor kvinnene er selve bærebjelken. Fire av fem ansatte i helse- og omsorgssektoren er kvinner, så det er med stolthet jeg er øverste

  Av: Helseminister Bent Høie Innledning på Hemit-konferansen 2018

 • Frykten for det lille barnet

  Vi har den alle i oss. Frykten for at noe skal skje med det lille nyfødte barnet.

  Av: Helseminister Bent Høie Kronikk publisert på NRK ytring

 • Å slåss med en løve

  Kjære venner. Aria var 13 år da hun begynte å skade seg selv. I dag er hun 25 og har egen blogg. Et av innleggene på bloggen handler om arrene etter selvskadingen. Aria har sluttet å skjule dem for lenge siden. Men mange av dem som leser bloggen

  Av: Helseminister Bent Høie Tale på Verdensdagen mot selvskading 1. mars – 9. nasjonale konferanse

 • Sykepleierne er alltid foran

  Kjære sykepleiere! I gamle dager hadde Dagbladet slagordet "Alltid foran". Jeg vet ikke om det passet på avisen. Men jeg vet at det passer på dere sykepleiere. Sykepleiere er alltid foran. Fordi dere alltid er der det skjer. Fordi dere alltid er der

  Av: Helseminister Bent Høie Åpning av Norsk sykepleierforbunds e-helsekonferanse: Sykepleie i en digital tidsalder

 • Den nye veien

  Kjære venner! Kjære kolleger! Jeg velger å kalle dere det. Noen av dere har jeg truffet tidligere. Noen av dere har jeg aldri truffet før. Men vi er venner og kolleger fordi vi sammen skal gjøre en stor og viktig jobb. Vi skal bygge en bedre

  Av: Helseminister Bent Høie Åpning av kongress rus og psykisk helse

 • Sammen mot kreft. Sammen mot antibiotikaresistens

  Jeg er glad for at dere tar opp et veldig viktig tema. Vi snakker mye og ofte om å forkorte køene i helsetjenesten. Vi snakker mye og ofte om å forbedre behandlingen. Men det hjelper ikke med korte køer og god behandling hvis vi ikke tar

  Av: Helseminister Bent Høie Innlegg i forbindelse med verdens kreftdag

 • Tonen som løsnet

  H.K.H Kronprinsesse Mette- Marit, Kjære alle sammen, "I morgen var jeg alltid en løve" heter en helt spesiell bok. Den er skrevet av Arnhild Lauveng, og handler om da hun var alvorlig psykisk syk. En gang – på vei til en psykiatrisk avdeling – ble

  Av: Helseminister Bent Høie Tale ved åpning av nytt bygg for psykisk helsevern ved Lovisenberg sykehus

 • Sykehustalen 2018

  Av: Helseminister Bent Høie Sykehustalen gir styringssignaler om hva sykehusene skal gjøre i 2018

 • Oppklaring om odontofobi

  Den Norske Tannlegeforening (NTF) hevder på sine hjemmesider at personer med psykiske lidelser kan miste retten til stønad til tannbehandling. Det er ikke riktig. I det nye takstheftet, som jeg regner med at NTF er kjent med, skriver vi eksplisitt

  Av: Helseminister Bent Høie Svarinnlegg til Den norske tannlegeforening

 • En viktig ressurs

  Når vi snakker om ressursene i helse- og omsorgstjenesten, snakker vi ofte om de store budsjettene, de avanserte apparatene, og de flinke fagfolkene. Men vi glemmer ofte en viktig ressurs. En ressurs som står ikke på budsjettene. Men som gjør en

  Av: Helseminister Bent Høie Åpning av Pårørendekonferansen 2017

 • Åpning av seminar om nasjonal medisinsk kvalitetsregistre

  Kjære alle sammen! I dag presenteres resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre, og det er en viktig dag. Mange av dere som jobber med kvalitetsregistre er her i dag. Jeg vil takke dere for at dere bidrar til å skape pasientens

  Av: Helseminister Bent Høie Presentasjon av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre

 • Bedre muligheter for å teste ut medisinsk teknisk utstyr i Norden

  Kjære venner, først vil jeg takke for muligheten til å være sammen med dere i dag. Om behovet for testfasiliteter Helse- og omsorgstjenesten i alle våre nordiske land er i omstilling. Ny teknologi og nye måter å samhandle mellom pasienter, brukere

  Av: Helseminister Bent Høie Åpningstale hos Nordic Innovation om utprøving av nytt medisinsk teknisk utstyr.

 • Utenfor skapet

  Kjære venner. Jeg sier som i eventyrene. Vi har gått langt og lenger enn langt. Derfor har landet vårt blitt kåret til et av verdens beste for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Det er jeg veldig stolt over! Men vi må tørre å spørre: Har

  Av: Helseminister Bent Høie Åpningsinnlegg på konferansen Rosa kompetanse

 • : Å dele det hele

  Du har sett dem på datamaskinen din. Moren som deler bildet av det bleke barnet i sykehussengen og frykten for det unevnelige. Sønnen som deler bildet av den demenssyke faren og frustrasjonen over at ingen på sykehjemmet følger ham ut på tur.

  Av: Helseminister Bent Høie Kronikk

 • Digitale løsninger for pasientens helsetjeneste

  Kjære venner! Da jeg vokste opp hadde vi postbokser. Ikke innbokser. Vi hadde skrivemaskiner. Ikke datamaskiner. Vi hadde en skjerm på deling – fjernsynsskjermen – og den sto alltid i stua. Vi hadde en telefon på deling – fasttelefonen – og den sto

  Av: Helseminister Bent Høie Åpningstale Healthworld 2017

 • - Vi skal sørge for at pasienter fortsatt skal ha en fastlege å gå til i fremtiden

  Vi skal sørge for at pasienter fortsatt har en fastlege å gå til i fremtiden. Men å børste støv av lettvinte løfter løser ikke utfordringene med fastlegeordningen.

  Av: Helseminister Bent Høie Svarinnlegg til VG om fastlegemangel

 • Hvert eneste overdosedødsfall vi greier å forhindre, er en stor seier

  Noe av det sterkeste jeg har opplevd, er møtene med mennesker som har mistet noen de elsket til sykdommen som heter rusavhengighet.

  Av: Helseminister Bent Høie Appell på verdens overdosedag

 • Raskere kreftbehandling

  Jeg møter hele tiden kreftpasienter og pårørende som ber meg stå på for at vi raskere kan ta i bruk nye behandlingsmetoder mot kreft. Det er en bønn jeg tar på stort alvor.

  Av: Helseminister Bent Høie Innlegg om kreftbehandling

 • En pakke til pappa

  Pappa må få hjelpen han trenger hvis han blir syk. Vi trenger en helsetjeneste som gjør oss trygge på det.

  Av: Helseminister Bent Høie Svarinnlegg på "Når du blir gammel og ingen vil ha deg …" på NRK Ytring