Politisk rådgiver Kai Steffen Østensen (Ap)

Adresse: Teatergata 9, Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo
E-post: postmottak@hod.dep.no
Telefon: 22 24 90 90

Tiltrådte: 18.10.2021

Politisk rådgiver for helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Kai Steffen Østensen ble 18. oktober 2021 ansatt som politisk rådgiver for helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. Østensen har en bachelor i samfunnsplanlegging og kommunikasjon fra Universitetet i Agder, med fordypning i likestillingsstudier. Han har hatt flere offentlige verv, blant annet leder av bispedømmerådet i Agder og Telemark. Østensen har også hatt en rekke politiske verv i Arbeiderpartiet, sist på Fylkestinget i Agder.