Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten består av medlemmer fra hele helsetjenesten, og skal komme med vurderinger og anbefalinger i kvalitets- og prioriteringsspørsmål.

Lenke til rådets nettsted