Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Arbeidet i Arianson-utvalget

Arianson-utvalget avholdt 6. oktober 2014 et høringsmøte for å få innspill til utvalgets arbeid.

Utvalget mottok en rekke skriftelige innspill i forbindelse med høringsmøtet. Disse er listet opp under her. Hele høringsmøtet ble filmet og gjort tilgjengelig på nett-tv. Høringen i sin helhet finnes i lenken til høyre.

Høringsinnspill

Advokatforeningen
Arbeidstilsynet
Den norske jordmorforening
Den norske Legeforeningen
Den n
orske psykologforening
Drammen kommune
Fagrådet for psykisk helse i Helse Sørøst
Fellesorganisasjonen
Forbrukerrådet
Gatejuristen
Helse Bergen
Helse Sør-Øst RHF
IKT-Norge
Jan Rudolph
KS
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Martin Øhrstrøm
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging, Universitetet i Oslo
Nordlandssykehuset - Seksjon for pasientsikkerhet
Norges Fibromyalgi Forbund
Norges forbund for utviklingshemmede (NFU)
Norsk pasientskadeerstatning
Norsk radiografforbund
Norsk sykepleierforbund
Oslo Kommune
Oslo universitetssykehus
Pårørendegruppen - unaturlige dødsfall i norske sykehus
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
Seniorsaken
Spekter
Sten Nymoen
Sykehuset i Vestfold