Felles varslingskanal for justis- og beredskapssektoren

Justis- og beredskapsdepartementet har etablert en varslingsordning (varslingsmottak) for hele justis- og beredskapssektoren.

Ordningen er etablert for å legge enda bedre til rette for at ansatte i justis- og beredskapssektoren skal kunne varsle om kritikkverdige forhold, i tråd med arbeidsmiljølovens bestemmelser. Den felles varslingsordningen skal være en sikkerhetsventil, og kommer i tillegg til virksomhetenes egne interne varslingsordninger.

Varslingsmottaket skal ta imot varsler fra ansatte i justis- og beredskapssektoren om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Kritikkverdige forhold kan være ulovlige, uetiske og andre kritikkverdige forhold i sektoren. Varslingsmottaket skal stå for drift og fungere som førstehånds og uavhengig mottaksapparat for varslinger på vegne av den aktuelle virksomhet som varslingen gjelder og gi virksomhetene råd om oppfølging.

Det er selskapet Ernst & Young som er tildelt oppdraget med å være varslingsmottak.

Felles varslingskanal for justis- og beredskapssektoren – kontaktinformasjon mv (pdf)