Rekruttering

Ansatte i JD

Utlysning

Vi lyser ut våre ledige stillinger på egne nettsider, jobbportalene Jobbnorge.no og finn.no samt i Aftenpostens papirutgave.

Til enkelte stillinger bruker vi også det sosiale nettverket LinkedIn.
JD på LinkedIn

Hvis du skal søke jobb i Justis- og beredskapsdepartementet, må du registrere din søknad på Jobbnorge.no. Her registrerer du din CV, skriver søknad og legger ved elektroniske attester og vitnemål. Vi oppfordrer til at det gis utfyllende informasjon i søknaden.
JD på Jobbnorge.no 

Intervju

Dersom du inviteres til intervju, vil du vanligvis møte nærmeste leder til stillingen sammen med en medarbeider fra avdelingen. For de fleste stillinger vil det være aktuelt med to intervjurunder.

Innstilling

Etter at intervju er gjennomført og referanser er innhentet, utarbeides en innstilling med en begrunnet rangering av kandidatene som anbefales til stillingen. Vedtak i tilsettingssaker foretas av Justis- og beredskapsdepartementets tilsettingsråd, som består av representanter fra ledelsen og de ansatte. 

Tilbud

Etter at innstillingen er vedtatt, blir den aktuelle kandidaten kontaktet. Kandidaten mottar et tilbudsbrev samt arbeidsavtale med opplysninger om lønn og øvrige ansettelsesvilkår. Vi vil vanligvis be om svar innen én uke. Alle øvrige søkere vil få e-post om utfallet i tilsettingssaken.

Dersom du ønsker kan du få tilsendt utvidet søkerliste med opplysning om søkernes navn, alder, utdanning og praksis.

For øvrig viser vi til nærmere regler om partenes innsyn i tilsettingssaker i Forskrift til forvaltningsloven (forvaltningslovforskriften).

En tilsettingsprosess vil vanligvis ta omtrent seks uker fra utløpet av søknadsfristen til tilsettingsrådet har fattet sitt vedtak.

  

Velkommen som søker!