Ekspedisjonssjef Lisbeth Fransplass

Lisbeth Fransplass

E-post: lisbeth.fransplass@jd.dep.no
Telefon: 22 24 53 68

Integreringsavdelingen