Kriminalpolitisk seksjon

Kriminalpolitisk seksjon har ansvar for:

  • analyse og policyutredninger innen kriminalpolitikken

  • samordning og utvikling av avdelingens kunnskapsinnhenting

  • avdelingens arbeid med bl.a. barne- og ungdomskriminalitet, IKT-kriminalitet og integritetskrenkende kriminalitet

  • arbeid med EØS-midler og annet internasjonalt arbeid.

Til toppen