Seksjon for budsjett og styring

Seksjon for budsjett og styring har ansvar for:

  • etatsstyring av Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) og Sekretariatet for konfliktrådene (Sfk)
  • de årlige budsjettforslagene, inkludert de budsjettmessige sidene av forvaltningssamarbeid og arbeid med EØS-midler.
  • større bygge- og investeringsprosjekter i kriminalomsorgen, i samarbeid med Enhet for økonomi og styring
  • internbudsjett, anskaffelser, riksrevisjonssaker og internkontroll innenfor avdelingens ansvarsområde.
Til toppen