Seksjon for IKT-drift, digitalisering og sikkerhet

Seksjonen har ansvar for drift og utvikling av departementets IKT-systemer, samt nye brukervennlige digitale løsninger. Seksjonen har ansvar for drift og utvikling av departementets IKT-systemer, samt nye brukervennlige digitale løsninger. Under seksjonen hører enhet for intern sikkerhet med ansvar for daglig sikkerhetsarbeid i departementet. I tillegg forvalter enheten avtaler for drift av departementets lokaler.

Under seksjonen hører enhet for intern sikkerhet med ansvar for daglig sikkerhetsarbeid i departementet. I tillegg forvalter enheten avtaler for drift av departementets lokaler.