Seksjon for IKT og drift

Seksjonen har blant annet ansvar for IKT  og administrative saker.

Ansvarsområdene omfatter:

  • IKT i JD
  • Administrative saker
  • Oppfølging av tjenester fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon