Avdelingsdirektør Sissil Pettersen

Sissil Pettersen

E-post: sissil.pettersen@jd.dep.no
Telefon: 22 24 70 98

koordineringsseksjonen