Koordineringsseksjonen

Koordineringsseksjonen har ansvar for saksflyt og koordinering av saker hos politisk og administrativ ledelse, herunder internasjonale møter og reiser. Statsrådens og departementsrådens forværelse hører under seksjonen. Seksjonen har også ansvar for koordinering av saker på foreleggelse eller høring i JD. Seksjonen har ansvar for avdelingens planleggings- og styringsprosesser.