Sekretariatet

Sekretariatet har ansvar for saksflyt og koordinering av saker hos politisk og administrativ ledelse, herunder internasjonale spørsmål, møter og reiser, samt kontorstøtte.