Enhet for økonomi og styring

Enhet for Økonomi og styring (ØS) er en stabsfunksjon for departementsråden. Enheten skal koordinere arbeidet med statsbudsjettet i JD og bidra til strategisk og helhetlig styring og kontroll av departementet og sektoren, og sikre at styringen bygger på gode beslutningsgrunnlag med analyser, forskning og konsekvensutredninger. Enheten skal skape merverdi i departementet gjennom koordinering, bistand, rådgivning og kvalitetssikring innenfor enhetens ansvarsområder.

Avdelingen har følgende seksjoner: