Enhet for økonomi og styring

Enheten har ansvar for budsjett, analyse og styring, og har et særskilt ansvar for oppfølging og styring av større reformer, investeringer og prosjekter.