Kriminalomsorgsavdelingen

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Kriminalomsorgsavdelingen har det overordnede ansvaret for kriminalomsorgen samt internasjonalt samarbeid på området straffegjennomføring.