Kriminalomsorgsavdelingen

Kriminalomsorgsavdelingen har det overordnede ansvaret for kriminalomsorgen samt internasjonalt samarbeid på området straffegjennomføring.