Senior kommunikasjonsrådgiver Guttorm Aanes

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Guttorm Aanes

E-post: guttorm.aanes@jd.dep.no
Telefon: 22 24 52 62
Mobil: 99 38 44 38

Nettansvarlig