Senior kommunikasjonsrådgiver John Olav Kroken

John Olav Kroken

E-post: john.kroken@jd.dep.no
Telefon: 22 24 55 38
Mobil: 922 47 582