Senior kommunikasjonsrådgiver Tonje Torsgard

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

E-post: tonje.torsgard@jd.dep.no
Telefon: 22 24 51 07
Mobil: 95 96 10 67

Pressekontakt (i permisjon)