Manuduksjon i sivilprosess

Eksamensrettet forelesning for jusstudenter

Lovavdelingen inviterer til 
manuduksjon i sivilprosess 

Onsdag 23. mai 2018 kl. 14–16 i Akersgata 59.

Foreleser:

Konst. ekspedisjonssjef Fredrik Bøckman Finstad

Temaer:

  • Rettens forhold til partenes prosesshandlinger
  • Bevis

Forelesningen er tilpasset studenter på fjerde studieår.

Påmelding:

lovavdelingen@jd.dep.no innen 15. mai 2018.

Vel møtt!