Manuduksjon i sivilprosess

Eksamensrettet forelesning for jusstudenter

Lovavdelingen inviterer til 
manuduksjon i sivilprosess 

Fredag 1. desember 2017 kl. 10–12 i Akersgata 59

Foreleser:

Avdelingsdirektør Fredrik Bøckman Finstad

Temaer:

  • Rettens forhold til partenes prosesshandlinger
  • Bevis

Forelesningen er tilpasset studenter på fjerde studieår.

Påmelding:

lovavdelingen@jd.dep.no innen 24. november 2017.

Vel møtt!