Manuduksjon i sivilprosess

Eksamensrettet forelesning for jusstudenter

Lovavdelingen inviterer til 
manuduksjon i sivilprosess 

Onsdag 23. november 2016 kl. 10 - 12 i Akersgata 59
Foreleser: avdelingsdirektør Fredrik Bøckman Finstad

Temaer:

  • Rettens forhold til partenes prosesshandlinger
  • Bevis

Forelesningen er tilpasset studenter på fjerde studieår.

Påmelding til lovavdelingen@jd.dep.no innen 18. november 2016.

Vel møtt!