Internasjonal seksjon (INT)

Seksjonen har ansvar for koordinering av politiavdelingens internasjonale arbeid og saker innen grensekontroll og politiets utlendingsforvaltning.

Internasjonal seksjon har ansvar for koordinering av politiavdelingens internasjonale arbeid, hovedansvaret for Schengen-samarbeidet i avdelingen og saker innen grensekontroll og politiets utlendingsforvaltning (registrering av asylsøkere, ID-arbeid, returer, oppholdssaker mv). Videre har seksjonen bla overordnet ansvar for norsk politis deltakelse i internasjonale operasjoner, oppfølging og koordinering av arbeidet i FN om forebygging og bekjempelse av grenseoverskridende organisert kriminalitet og korrupsjon, samt anti-korrupsjonsarbeidet i Europarådet og OECD. Seksjonen har også ansvar for arbeidet i FATF.

Til toppen