Internasjonal seksjon (INT)

Seksjonen har ansvar for å legge strategier for utvikling av norsk deltagelse og posisjoner på internasjonale arenaer. Seksjonen skal delta i relevante internasjonale råd og organer samt rapportere til internasjonale organer. Seksjonen har ansvar for grensekontroll og politiets utlendingsforvaltning.