Økonomi- og investeringsseksjonen (ØI)

Seksjonen har ansvar for koordinering av avdelingens arbeid med statsbudsjettet for politi- og påtalemyndighet samt økonomiregelverk, statsregnskapet, tilskuddsaker og byggesaker.

Seksjonen har ansvar for koordinering av avdelingens arbeid med statsbudsjettet for politi- og påtalemyndighet samt økonomiregelverk, statsregnskapet, tilskuddsaker og byggesaker.

Til toppen