Seksjon for styring og organisasjonsutvikling (SSO)

Seksjonen har ansvar å legge strategier for utvikling av etatsstyring og løpende, operativ etatsstyring. Seksjonen skal tilrettelegge for avdelingens oppfølging av Riksrevisjonens rapporter og EOS-utvalget, og har ansvar for personalforvaltning i underliggende etater samt internadministrasjon.