Seksjon for redningstjeneste og nødkommunikasjon

Seksjon for redningstjeneste og nødkommunikasjon har ansvaret for redningshelikoptre og nødkommunikasjon.
  • Fagansvar for den offentlig organiserte redningstjenesten
  • Etatsstyringsansvaret for hovedredningssentralene på Sola og i Bodø
  • Drift av Sea King-helikopterflåten til redningstjeneste
  • Anskaffelse av nye redningshelikoptre (NAWSAHR-prosjektet)
  • Nød- og beredskapskommunikasjon, herunder drift av nødnett og fagsaker knyttet til nødnettet, nødmeldetjenesten og Kystradioen