Stab

Stab har blant annet ansvar for å støtte avdelingsledelsen i koordinering av budsjett- og styringsprosesser.
  • Støtter avdelingsledelsen i koordinering av budsjett- og styringsprosesser
  • Koordinerer riksrevisjonssaker
  • Totalforsvarsprogrammet
  • Internasjonalt samarbeid, spesielt med de nordiske land. Storbritannia og sivilt beredskapsarbeid i NATO, EU og FN