Kontorstøtteteamet

Kontorstøtteteamet har ansvaret for avdelingens post, besvarer telefonhenvendelser og sørger for bestilling av rekvisita mm.

Teamet har saksbehandlingsoppgaver knyttet til domsutdrag, bestallingsdokumenter og avskjedsbrev, og behandler fakturaer og reiseregninger.

Kontorstøtteteamet har ansvaret for å forberede avdelingens saker til statsråd.

Ansvar: spesialrådgiver Janne Kristiansen