Lederteamet

Lederteamet skal sørge for at avdelingen leverer innen sine fagområder. Teamet har ansvaret for strategisk og langsiktig planlegging av arbeidet i avdelingen, herunder prioritering av oppgavene, fastsetting av avdelingens virksomhetsplan og skal sikre nødvendig fremdrift i de ulike sakene.

Lederteamet skal sikre godt arbeidsmiljø og selvstendige og motiverte medarbeidere.