Justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (Frp)

E-post: postmottak@jd.dep.no

Født: 1964

Tor Mikkel Wara har ansvar for politikken knyttet til justis, samfunnssikkerhet og beredskap, asyl og innvandring.

Kalender

Det er for øyeblikket ingen kommende hendelser.

Se hele kalenderen

Tor Mikkel Wara ble utnevnt til statsråd med ansvar for Justis- og beredskapsdepartementet 4. april 2018.

Fra 1993 til 2018 arbeidet Wara i en rekke kommunikasjonsbyråer, de siste åtte årene som partner og seniorrådgiver i First House.

Wara har hatt flere verv i Fremskrittspartiet, blant annet redaktør i partiavisen Fremskritt, formann i Fremskrittspartiets Ungdom og nestformann i Fremskrittspartiet. Han var medlem av Oslo bystyre i perioden 1987–1989, og valgt inn på Stortinget som representant fra Oslo i perioden 1989–1993.

Wara er master i filosofi, og har utdanning innen statsvitenskap, sosialøkonomi og økonomi fra Universitetet i Oslo og Bedriftsøkonomisk Institutt.

Til toppen