Statssekretær Anette Carnarius Elseth (FrP)

E-post: postmottak@jd.dep.no

Født: 1973
Sivilstatus: Samboer, to barn

Statssekretær for justis- og beredskapsministeren.

Anette Carnarius Elseth er 1. vararepresentant for Fremskrittspartiet i Akershus til Stortinget. Hun har nå permisjon fra verv som varaordfører i Sørum kommune.

Elseth er utdannet politi fra Politihøgskolen, og har arbeidet som politi i politidistriktene Oslo og Romerike siden 2001.