Politisk rådgiver Arne-Petter Lorentzen (FrP)

E-post: Arne-Petter.Lorentzen@jd.dep.no

Politisk rådgiver for justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen.

Arne-Petter Lorentzen har bakgrunn som journalist og informasjonsrådgiver. I perioden 2009–2015 arbeidet han som reporter i Se og Hør.

Han har i flere perioder arbeidet for Fremskrittspartiet, blant annet som kommunikasjonsrådgiver for Fremskrittspartiets Stortingsgruppe (2016–2017), journalist i medlemsavisen Fremskritt og som generalsekretær i Fremskrittspartiets Ungdom.