Statssekretær Vidar Brein-Karlsen (FrP)

E-post: postmottak@jd.dep.no

Født: 1981

Statssekretær for justis- og beredskapsministeren.

Vidar Brein-Karlsen er master i rettsvitenskap fra Universitetet i Tromsø. Han har tidligere arbeidet som justispolitisk rådgiver for Fremskrittspartiets stortingsgruppe, som advokatfullmektig i FrykmanKramer Advokatfirma og som førstekonsulent i Utlendingsnemnda.