Innstillinger levert i 2005

 

  • 23.11.05 Utvalg foreslår økt bruk av DNA-profiler i strafferettspleien
  • 27.09.05 Utredning fra Nemnd som skulle håndtere erstatningsoppgjøret etter "Utvik Seniors" forlis
  • 18.05.05: Utredning fra Utvalget mot diskriminering av funksjonshemmede
  • 20.04.05: Rapporten fra Evalueringsutvalget etter flodbølgekatastrofen
  • 14.03.05: Rett til tolk – tolking og oversettelse i norsk straffeprosess