Ålesundutvalget - sluttrapport levert 17. november 2008

Kommunal- og regionaldepartementet har sammen med Justisdepartementet nedsatt et utvalg som skal gjennomgå den tragiske ulykken i Ålesund 26. mars 2008.

Kommunal- og regionaldepartementet nedsatte sammen med Justisdepartementet et utvalg som skal gjennomgikk den tragiske ulykken i Ålesund 26. mars 2008.

Les mer på Kommunal- og regionaldepartementets nettsider.