Forsiden

Granskingskommisjonsutvalget

Leverte sin utredning 4. mai 2009

Granskingskommisjonsutvalget ble oppnevnt 4. mai 2007. Utvalget skal vurdere endringer i regelverket for ad hoc granskingskommisjoner oppnevnt av det offentlige og levere sin utredning til Justisdepartementet innen 1. mars 2009.

Granskingskommisjonsutvalget ble oppnevnt 4. mai 2007. Utvalget skal vurdere endringer i regelverket for ad hoc granskingskommisjoner oppnevnt av det offentlige og levere sin utredning til Justisdepartementet innen 1. mars 2009 (forlenget frist fra 1. desember 2008).

Utvalget skal foreta en generell og prinsipiell vurdering av granskingskommisjoners sammensetning, oppgaver, rettslige status og saksbehandling (herunder offentlighetsspørsmål).

Utvalget skal gjøre seg kjent med regler og praksis i andre land, herunder de nordiske land, og innhente erfaringer fra personer som tidligere har vært berørt av gransking. Utvalget skal utarbeide forslag til nye lovregler, men også vurdere behovet for supplerende regulering gjennom forskrift eller veiledning eller instruks i rundskriv der dette er hensiktsmessig. Siktemålet er å etablere et helhetlig rammeverk som tilfredsstiller dagens krav til en effektiv og pålitelig klarlegging av de forhold som er tema for en gransking, og rettssikkerhet for dem som måtte bli berørt av den.

Les granskingskommisjonsutvalgets mandat her (pdf).