Utvalg som skal vurdere organiseringen av klagesaksbehandlingen på utlendingsfeltet

Leverte sin utredning 29. november 2010

Utvalget skal vurdere om dagens klagesaksmodell er den mest formålstjenlige når det gjelder å finne det rette balansepunktet mellom politisk styring, rettssikkerhet, effektivitet og legitimitet.

Regjeringen ønsker en bred gjennomgang og vurdering av hvordan klagesaksbehandlingen på utlendingsfeltet kan organiseres best mulig.

Divisjonsdirektør Øystein Mæland ved Ullevål sykehus er valgt til å lede utvalget, som skal ha sluttført arbeidet sitt innen 1. desember 2010.

Medlemmer i utvalget er:

  • Øystein Mæland, divisjonsdirektør, Oslo 
  • Tom Christensen, professor, Oslo
  • Fauzia Mohamed Hashi, mangfoldskonsulent og nestleder, Vegårdshei 
  • Siv Torunn Skagestad, fylkesnemndleder, Søgne 
  • Ørnulf Røhnebæk, lagdommer, Hamar 
  • Steinulf Tungesvik, advokat, Bergen 
  • Kristin Ørmen Johnsen, rektor, Drammen

Kontaktpersoner:

Seniorrådgiver Sissel Leganger, tlf. 22 24 70 19, Sissel.Leganger@jd.dep.no
Prosjektleder Geir Helgeland 22 24 71 08, Geir.Helgeland@jd.dep.no

Mandat for utvalget