Personskadeerstatningsutvalget

Utvalget leverte sin innstilling 27. september 2011

Personskadeerstatningsutvalget skal utarbeide forslag til endringer i utmåling av personskadeerstatninger. Utvalgets mål er å komme frem til en standardisering av erstatningsutmålinger.

I dag gjelder ulike regler for utmåling av ulike typer erstatninger. Erstatningsutmålingen skjer som hovedregel ved en skjønnsmessig og konkret vurdering. For yrkesskader er erstatningsutmålingen imidlertid delvis standardisert. Det samme gjelder utmåling av erstatning til barn. Det er grunn til å få utredet mer generelle regler om standardisert erstatningsutmåling.

Utvalget skal derfor utarbeide lovforslag om nye regler for utmåling av personskadeerstatninger, med sikte på en større standardisering av utmålingen. Standardiserte regler vil gi en mer enhetlig utmålingspraksis fra sak til sak. Slik kan vi også få raskere oppgjør i en del saker.

Utvalget er sammensatt av:  

  • Professor dr. juris Bjarte Askeland, Bergen, leder
  • Advokat Carl Aasland Jerstad, Time
  • Advokat Knut Riisa, Rælingen
  • Lagdommer Tonje Fisknes, Tromsø
  • Fagdirektør Øyvind Flatner, Bærum (Finansnæringens Hovedorganisasjon)
  • Advokat Kristin Robberstad, Oslo (Landsorganisasjonen i Norge)
  • Spesialrådgiver Tom O. Orsteen, Bærum (Næringslivets Hovedorganisasjon)
  • Rådgiver Helga Skofteland, Lørenskog (Forbrukerrådet)

Utsatt frist for utvalgets arbeid: 15. september 2011. 

Kontaktpersoner:
Hege C. Haukaas, lovrådgiver Justisdepartementet, tlf. 22 24 53 18
Kaja Veel Midtbø, førstekonsulent Justisdepartementet, tlf. 22 24 53 67