Effektiv, tillitvekkende og rettssikker behandling av databevis

En straffeprosessuell utredning om ransaking, sikring og beslag i data. Utredningen er gjort av Inger Marie Sunde, professor ved Politihøgskolen. Den ble levert 18. juni 2021.

Effektiv, tillitvekkende og rettssikker behandling av databevis (pdf)