Forsiden

Hovedredningssentralen / Hovudredningssentralen

Hovedredningssentralen har overordnet operativt ansvar ved søk- og redningsaksjoner i Norge.

Hovedredningssentralen har overordnet operativt ansvar ved søk- og redningsaksjoner i Norge.

Hovedredningssentralen har to operasjonssentraler, Nord-Norge i Bodø og Sør-Norge på Sola ved Stavanger. Ansvarsområdet mellom Nord-Norge og Sør-Norge deles på 65 grader nord, langs grensen mellom Nord-Trøndelag og Nordland.

Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter

Nettside: https://www.hovedredningssentralen.no/