Kontoret for voldsoffererstatning / Kontoret for valdsoffererstatning

Kontoret for voldsoffererstatning er et statlig forvaltningsorgan som behandler søknader om voldsoffererstatning, samt driver rådgivning og veiledning til kriminalitetsutsatte.

Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter

Nettside: https://www.voldsoffererstatning.no/