Kontoret for voldsoffererstatning / Kontoret for valdsoffererstatning

Kontoret for voldsoffererstatning er et statlig forvaltningsorgan. Kontoret behandler søknader om voldsoffererstatning fra personer som er påført personskade som følge av straffbar voldshandling.

Rådgivning for kriminalitetsofre

Kontoret for voldsoffererstatning er også ansvarlig for Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre (RKK), et gratis tilbud til personer som har opplevd eller er berørt av kriminalitet. Rådgivningskontorene finnes i 14 byer over hele landet.

Nettside: https://www.voldsoffererstatning.no/