Etater og virksomheter

Utlendingsdirektoratet (UDI)

Utlendingsdirektoratet (UDI) skal iverksette flyktning- og innvandringspolitikken på Justis- og beredskapsdepartementets ansvarsområde.

Målet krever en rask og riktig saksbehandling av alle innkomne søknader og et omfattende engasjement for mange av de enkeltmenneskene som av ulike grunner kommer til Norge.

Det er viktig for UDI at alle som bosetter seg i landet blir best mulig integrerte. I samarbeid med kommuner og andre offentlige instanser arbeider vi hele tiden for å legge til rette mottak, arbeidsplasser og samfunnet for øvrig.

Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter

Nettside: https://www.udi.no/