Tilskudd i 2012 og 2013 til kriminalitetsforebyggende tiltak

Tilskuddsmottaker

Tiltak

2012

2013

Balsfjord kommune

Mekkeprosjekt i tilknytning til ungdomsklubben i kommunen til forebygging av rekruttering til rus og kriminalitet.

131 316

 

Bardu kommune

Etablering av motorsportstilbud for ungdom. Målgruppen er ungdom i risikosonen for rus og kriminalitet.

180 000

 

Drammen kommune

Etablering av musikktilbud i regi av ungdomsklubb. Målet med tiltaket er å skape et rusfritt og trygt ungdomsmiljø.

137 000

 

Forandringsfabrikken

Prosjektet "Klart om krim". Formålet er å samle unge personer med erfaringer fra vold og kriminalitet og sammen utarbeide forslag til kriminalitetsforebyggende tiltak.

 

310 000

Helse Bergen HF/RVTS Vest

Konferansen "Barnemishandling og omsorgssvikt i et krysskulturelt perspektiv.

45 000

 

Kjør for livet AS

Prosjektet "Kjør for livet". Formålet er å gi et pedagogisk forankret tilbud til spenningssøkende ungdommer med interesse for motor og mekanikk.

 

400 000

Kragerø kommune

Kurs for å heve kompetanse om mobbing. Målgruppen er ansatte i skole, politi og barneverntjenesten.

75 000

 

Krisesentersekretariatet (ROSA-prosjektet)

Støtte til trykking av hefte og til avvikling av seminar.

80 000

 

Kristin Hauksdottir- TOTAK produksjon

"Det skjulte ansikt" - dokumentar /undervisningsfilm om overgrep mot barn.

395 000

 

Kvinneuniversitetet i Norden/Høgskolen i Nesna

Utvikling av faget "Vold mot kvinner", gjennomføring av et arbeidsseminar og til planleggingsarbeid.

100 000

 

LLH - Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner

Rosa kompetanse - justis - et prosjekt for å styrke og effektivisere det forebyggende arbeidet mot hatkriminalitet, særlig den som er rettet mot lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (lhbt-befolkningen).

980 000

1 080 000

Minhaj konfliktråd

Cafesamling/workshop for ungdom for å forebygge kriminalitet.

45 000

 

MIRA-senteret

Styrke senterets krisehjelps- og veiledningstilbud på området vold i nære relasjoner.

 

440 000

Norges Røde Kors

Til videreføring, styrking og forankring av den nasjonale satsningen på prosjektet Gatemegling.

 

1 320 000

Norsk Narkotikapolitforening

Bry deg - si nei til narkotika. Formålet med prosjektet er å forebygge at ungdom begynner med narkotika.

300 000

 

Oslo kommune (Pro Senteret)

Forebygge vold mot kvinner i prostitusjon. Drop-in kurs om vold i prostitusjon og vold i nære relasjoner, samt til å utarbeide og distribuere informasjonsmateriell til senterets brukergruppe.

215 000

 

Oslo kommune v/Storbyavdelingen, Vern for eldre

Prosjektet "Hvilepuls". Videreføre formidling av opplysningsfilm om vold mot eldre over helsekanalen Hvilepuls.

300 000

 

Politiets forum mot seksuelle overgrep

Støtte til utdanningskonferanse.

60 000

 
 

Utdanningskonferanse for etterforskere og påtalejurister som arbeider med seksualforbrytelser.

 

80 000

Redd barna

Gjennomføring av en høring/dialogmøte mellom barn og unge og hjelpeapparatet - unges erfaringer med, kunnskap og forståelse om kriminalitet på nett, samt samle unges forslag til tiltak for å forebygge kriminalitet på nett.

 

85 000

Reform ressurssenter for menn

Ekstrabevilgning til videreføring av prosjektet KAST, rådgivning til kunder i prostitusjon.

300 000

 

Selbu kommune

Et motor- og mekketilbud for utsatte barn og unge i Selbu kommune.

200 000

 

Sex og politikk - forening for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter

Til prosjektet "Uke sex" - brukes til oppfølging av temamateriellet som ble utviklet i 2012. Prosjektet er et undervisningsmateriale om seksualitet til bruk i grunnskolen som omhandler grenser, seksuelle krenkelser og voldtekt.

 

400 000

 

Utvide et eksisterende undervisningsmateriale om seksualitet til bruk på 7.-10. klassetrinn i grunnskolen ("Uke Sex"). Den nye modulen skal omhandle grenser, seksuelle krenkelser og voldtekt.

600 000

 

Stine Sofies Stiftelse

Informasjonstiltak med fokus på forebygging.

150 000

350 000

Telemark Røde Kors

Prosjektet "Brobyggerne".

 

400 000

Tromsø Kommune

Prosjektet "Ung og inkludert". Styrking av det oppsøkende og utadrettede arbeidet med ungdom i risikosonen.

100 000

 

Trondheim kommune

Prosjektet "Lade motor" som et alternativt skoletilbud og et fritidstilbud for barn og unge som er i ferd med å falle ut av skolen m.m.

200 000

 

Ungdom mot vold

Aktiviteter og tiltak innenfor kriminalitetsforebygging.

900 000

1 170 000

Vest-Telemark

Prosjektet "Felles ungdomsklubb i Vest-Telemark skal knytte kontakter for ungdom på tvers av kommunegrensene og å legge til rette for trygge rusfrie arenaer der ungdom kan møtes.

50 000

 

Vestvågøy frivillighetssentral og Vestvågøy kommune

"Hjerterommet" - et lavterskel møtested mellom ungdom og ulike aktører som arbeider forebyggende opp mot ungdom.

180 000

 

Totalsum

 

5 723 316

6 035 000

Til toppen