Tilskudd i 2012 og 2013 til prosjektmidler på prostitusjonsfeltet

Tilskuddsmottaker Tiltak 2012 2013
Albertine Bymisjonssenteret i Stavanger Forebyggende innsats og bistand til utenlandske kvinner i prostitusjon i Stavanger. 250 000  
Bergen Røde kors Prosjekt "EVA" (Tilby frivillig kontaktperson til kvinner med utenlandsk bakgrunn som befinner seg i spesielt sårbar livssituasjon. Den frivillige skal være aktivitetspartner, tillitsperson og guide til det norske samfunnet.) 80 000  
Frelsesarmeen Til Frelsesarmeens arbeid blant offer for menneskehandel. 200 000  
Kirkens Bymisjon - Stavanger Til norskopplæring og mødregrupper i regi av Albertine.   500 000
Krisesentersekretariatet Yrkesopplæring for kvinner utsatt for menneskehandel 1 500 000  
  Yrkesopplæring for kvinner utsatt for menneskehandel, til kurs og aktiviteter for kvinner som bor i regi av ROSA.   1 750 000
  (TOM) 200 000  
Kristiansand kommune Prostitusjonstiltaket i Kristiansand kommune. 50 000  
Maritastiftelsen Arbeidstrening i Maritabutikken for personer som har fått innvilget midlertidig opphold (refleksjonsperiode). "Ny karriere" for kvinner utsatt for menneskehandel.   600 000
  Arbeidstrening i Maritabutikken for personer som har fått innvilget midlertidig opphold (refleksjonsperiode). Til fase 2 av prosjektet Ny karriere. 600 000  
Nadheim Generelt tilskudd til oppsøkende og oppfølgende arbeid. 400 000 400 000
  Prosjektet "Arbeid og kvalifisering". 670 000  
  Videreføring av prosjektet arbeid og kvalifisering.   500 000
Nadheim Delfinansiering av botiltak for personer utsatt for menneskehandel  (Lauras Hus). 1 500 000 1 500 000
Oslo kommune (Pro Senteret) Til prosjekter i regi av Pro Senteret i arbeid på prostitusjonsfeltet, til blant annet rehabilitering og arbeidsmarkedstiltak samt videreføring av prosjekt Pro Mann. Videreføre prosjekt undervisning i videregående skole.   1 750 000
  Til prosjekter i regi av Pro Senteret i arbeid på prostitusjonsfeltet. 1 700 000  
Oslo Krisesenter Til sosial trening for kvinner med prostitusjonserfaring.   165 000
  Tiltak for tidligere prostituerte kvinner tilknyttet Oslo krisesenter og Bredtveit fengsel. (sosisale aktiviteter, svømmekurs, tolketjenester). 150 000  
Prostituertes interesseorganisasjon i Norge (PION) Til PIONs arbeid for å bedre situasjonen for personer i prostitusjon.   200 000
  Tiltak for å forebygge prostitusjon blant thailandske migranter. 200 000  
Reform-Ressurssenter for menn Videreføring av prosjektet "Kjøp av seksuelle tjenester" (KAST), et tilbud om rådgivning til kunder i prostitusjon. 1 000 000 1 200 000
Senter for arbeidslivsforberedelse (ALF AS) Ferdigsstillelse av lokaler for deltakerne ved Klosterhagen hotell og styrking av opplærings- og ekskursjonsbudsjettet. 400 000  
  Videreutvikling av prosjekt Aurora.   500 000
Stiftelsen Kirkens bymisjon Bergen Videreføring av prosjektet FRI (bistå ofre for menneskehandel, bidra til økt kompetanse om menneskehandel og ofrenes utfordringer samt informere mer allment om menneskehandel og utnytting i prostitusjon. 600 000  
Trondheim kommune Samordning og koordinering av innsats mot menneskehandel og prostitusjon i Trondheim. 500 000 185 000
Frelsesarmeens Fengselsarbeid (tom)   200 000
Kirkens bymisjon Bergen Videreføring av prosjektet FRI (bistå ofre for menneskehandel, bidra til økt kompetanse om menneskehandel og ofrenes utfordringer samt informere mer allment om menneskehandel og utnytting i prostitusjon.   600 000
Totalsum   10 000 000 10 050 000
Til toppen