Tilskudd i 2012 og 2013 til retur- og tilbakevendingstiltak

Tilskuddsmottaker

2012

2013

Astero AS

570 036

268 484

Det Felles Innvandrerråd i Hordaland

170 000

400 000

Det Kongelige selskap for Norges Vel

 

813 600

Fossheim Service

95 000

 

Hero Norge AS

2 416 806

 

Innvandrernes Landsorganisasjon - INLO

160 000

 

Link AS

702 033

740 000

Mandal Kommune

 

70 000

Norsk Organisasjon for Asylsøkere

3 406 472

3 000 000

Ressurs og Miljø AS

 

384 760

Rogaland Kurs og Komp. Senter

1 548 845

 

Samadoon (Somalisk Velvilje org.)

14 180

 

Statens (Stiftelsen) Internasjonalt Hus

468 714

350 000

Strand statlig mottak

92 880

 

Sør Trøndelag fylkeskommune,Hemne ressurssenter

90 155

 

Sør-Trøndelag Felles Innvandrerråd

120 000

 

Ålesund Mottak

90 000

276 007

International Organization for Migration (IOM)

2 167 144

700 000

Totalsum

12 112 265

7 002 851

Til toppen