Tilskudd i 2012 og 2013 til spesielle rettshjelpstiltak

Tilskuddsmottaker

Tiltak

2012

2013

Asker og Bærum krisesenter

Advokatordning ved krisesentre

110 000

75 000

Bodø krisesenter

Advokatordning ved krisesentre

50 000

56 000

Dixi Oslo

Advokatordning ved krisesentre

110 000

95 618

Gatejuristen Stavanger

Driftstilskudd

400 000

500 000

Gatejuristen Tromsø

Driftstilskudd

725 000

920 000

Glåmdal IKS

Advokatordning ved krisesentre

20 000

 

Gudbrandsdal krisesenter

Advokatordning ved krisesentre

50 875

 

Hamar krisesenter

Advokatordning ved krisesentre

 

75 000

Jusformidlingen i Bergen

Driftstilskudd studentrettshjelpstiltak

3 144 384

3 200 000

Jushjelpa i Midt-Norge

Driftstilskudd studentrettshjelpstiltak

1 039 236

1 050 000

JUSS BUSS

Driftstilskudd studentrettshjelpstiltak

3 285 288

3 350 000

Jusshjelpa i Nord-Norge

Driftstilskudd studentrettshjelpstiltak

2 235 924

2 300 000

Kirkens Bymisjon Bergen - Gatejuristen

Driftstilskudd

725 000

800 000

Kirkens Bymisjon Kristiansand - Gatejuristen

Driftstilskudd

725 000

800 000

Kirkens Bymisjon Oslo - Gatejuristen

Driftstilskudd

3 700 000

3 800 000

Kirkens Bymisjon Trondheim - Rett på Gata/Gatejuristen

Driftstilskudd

725 000

800 000

Kirkens sosialtjeneste - Gatejurist Hamar

Driftstilskudd

 

250 000

Kreftforeningen (Rettshjelp)

Rettshjelp

 

100 000

Krise- og incestsenteret i Fredrikstad

Advokatordning ved krisesentre

 

70 000

Krisesenter i Telemark

Advokatordning ved krisesentre

 

70 000

Krisesenteret for Molde og omegn

Advokatordning ved krisesentre

42 000

 

Krisesenteret i Follo

Advokatordning ved krisesentre

32 700

60 000

Krisesenteret i Hønefoss

Advokatordning ved krisesentre

80 000

94 000

Nannestad kommune

Advokatvakt i kommuner

30 000

 

Nes kommune

Advokatvakt i kommuner

70 000

 

Nordmøre krisesenter

Advokatordning ved krisesentre

100 000

90 000

Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)

Rettshjelp

 

150 000

Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS)

Rettshjelp

 

200 000

Oppegård kommune

Advokatvakt i kommuner

100 000

 

Oslo kommune fri rettshjelp

Driftstilskudd

6 000 000

6 000 000

Oslo Krisesenter

Advokatordning ved krisesentre

100 000

153 000

Pro Sentret i Oslo

Rettshjelp

50 000

80 000

Prostituertes interesseorganisasjon (PION)

Rettshjelp

 

175 000

Rett og slett - Stiftelsen Kirkens bymisjon

Prosjektstøtte

 

300 000

Rettshjelpskontoret Indre Finnmark

Driftstilskudd

1 350 000

 

Sarpsborg krisesenter

Advokatordning ved krisesentre

25 000

 

Stiftinga Krisesenteret i Sogn og Fjordane

Advokatordning ved krisesentre

60 000

 

Støttesenteret mot incest - Oslo (SMI)

Rettshjelp

100 000

57 000

Sør-Helgeland krisesenter

Advokatordning ved krisesentre

30 000

 

Tromsø Kommune

Advokatvakt i kommuner

85 000

 

Vennesla og Iveland

Advokatvakt i kommuner

76 312

 

Vest-Agder krisesenter

Advokatordning ved krisesentre

110 000

110 000

Vestfold krisesenter

Advokatordning ved krisesentre

100 000

100 000

Båtsfjord kommune

Advokatvakt i kommuner

60 000

 

Enebakk kommune

Advokatvakt i kommuner

61 000

 

Gjerdrum kommune

Advokatvakt i kommuner

20 000

 

Løten kommune

Advokatvakt i kommuner

70 000

 

Nesodden kommune

Advokatvakt i kommuner

60 000

 

Oppdal kommune

Advokatvakt i kommuner

70 000

 

Orkdal kommune

Advokatvakt i kommuner

40 000

 

Songdalen kommune

Advokatvakt i kommuner

70 000

 

Sortland kommune

Advokatvakt i kommuner

90 000

61 592

Søgne kommune

Advokatvakt i kommuner

50 000

 

Vardø kommune

Advokatvakt i kommuner

60 000

 

Voss kommune

Advokatvakt i kommuner

40 000

 

Ørsta kommune

Advokatvakt i kommuner

106 000

 

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Driftstilskudd studentrettshjelpstiltak

3 075 168

3 150 000

Fylkesmannen i Finnmark v/Rettshjelpskontoret Indre Finnmark

Driftstilskudd

 

1 397 250

Totalsum

 

29 458 887

30 489 460

Til toppen