Kunnskapsdepartementets årsregnskap

Årsregnskapet for 2016 viser bevilgninger, regnskapsførte utgifter, inntekter, og eiendeler.

Årsregnskap for Kunnskapsdepartementet 2016(pdf)

Revisjonsberetning 2016

Årsregnskap for Kunnskapsdepartementet 2015 (pdf)

Årsregnskap for Kunnskapsdepartementet 2014.pdf