Linn-Hege Lyngby Eliassen

Bilde av Linn-Hege Lyngby Eliassen
Linn-Hege Lyngby Eliassen. Foto: Sveinung Ystad

Stilling

Seniorrådgiver i avdeling for barnehage og grunnskole.

Hva er din yrkesmessige bakgrunn, og hva fikk deg til å søke jobb i Kunnskapdepartementet?

Min faglige bakgrunn er en cand. mag. med sosiologi, og ulike samfunns- og kulturfag, samt kunst- og håndverk. Jeg har i tillegg en master i utdanningsledelse. Jeg har jobbet som lærer i 16 år, hovedsakelig på ungdomstrinnet, de siste 4-5 årene i skolen var jeg også undervisningsinspektør. Jeg har vært skolefaglig rådgiver på kommunenivå hvor jeg jobbet med skoleutvikling på mange ulike områder, for eksempel IKT, Ny GIV, Ungdomstrinn i utvikling, fagdager, sensorskolering, osv.

Jeg har alltid vært opptatt av skoleutvikling, både da jeg var i skolen og som rådgiver, og da jeg så at KD lyste ut en stilling hvor en kunne jobbe med dette på nasjonalt nivå så det rett og slett ut som drømmejobben og jeg måtte søke.

Hvordan vil du beskrive en typisk arbeidsdag for deg?

En arbeidsdag består av mye skriving og samskriving av notater og annet, og det blir mange møter med kolleger hvor vi ofte samhandler for å komme fram til de beste løsningene. I tillegg må jeg lese mye og finne relevant informasjon. Jeg har jobbet med saker som gjelder innhold, vurdering og struktur i grunnopplæringen og i Program for bedre gjennomføring. Vi får ofte oppgaver som må løses raskt og da må andre ting settes på vent. Det kan være hektisk, men samtidig er det også perioder hvor en har mer tid til å fordype seg i saker. 

Hva setter du mest pris på med jobben i departementet?

Å få jobbe i et så stort fagmiljø med så mange veldig dyktige folk som er opptatt av de samme tinge som meg! Det er også veldig bra at jeg får mulighet til å bruke min erfaring fra praksisfeltet og få være med å påvirke avgjørelser som har betydning for skolesektoren.

Hvilke utviklingsmuligheter har du hatt i jobben så langt?

Etter et år i jobben, fikk jeg mulighet til å bli med et arbeid som blant annet skal følge opp det som foreslås i NOU 2015: 8 Fremtiden skole. Det er et spennende og viktig arbeid som jeg er glad for å få lov å delta i.