Gaute Losnegard

Bilde av Gaute Losnegard, Kunnskapsdepartementet
Gaute Losnegard. Foto: Sveinung Ystad

Stilling

Seniorrådgiver i avdeling for videregående opplæring, fagskole og kompetansepolitikk.

Hva er din yrkesmessige bakgrunn, og hva fikk deg til å søke jobb i Kunnskapdepartementet?

Jeg har studert sosiologi ved Universitetet i Oslo der jeg skrev en masteroppgave om skoleprestasjoner på ungdomstrinnet. Jeg fikk så vidt jeg husker tips mot slutten av oppgaveskrivingen fra veilederen min, om at det var en ledig stilling i KD som medarbeider i et stortingsmeldingsprosjekt. Jeg søkte, og var heldig og fikk jobben. 

Hvordan vil du beskrive en typisk arbeidsdag for deg?

Det varierer mye fra dag til dag. Jeg jobber i en tverrgående analysegruppe som skal dekke hele området KD har ansvaret for. Noen dager er preget av hastebestillinger fra politikerne, mens andre dager brukes til mer langsiktig utredningsarbeid. Akkurat nå jobber jeg med et større forsknings- og utviklingsprosjekt der forskere, fylker og skoler skal samarbeide om å systematisk prøve ut og vurdere effekten av tiltak for å øke gjennomføringen i videregående opplæring.

Hva setter du mest pris på med jobben i departementet?

Det er nok kombinasjonen av å jobbe med fag og politikk. Vi jobber for politikerne, men også for alle elever, lærere, forskere og andre som berøres av den politikken som til enhver tid føres fra KD.  Det er også fint å jobbe på et sted der det er vilje og penger nok til at det er mulig å bidra med å få til noe skikkelig.

Hvilke utviklingsmuligheter har du hatt i jobben så langt?

Jeg har naturligvis lært veldig mye om hvordan politikk utvikles, og ikke utvikles, blant annet gjennom deltakelse i stortingsmeldinger og i sekretariatet til et offentlig utvalg. Jeg har også lært mye om forsknings- og utdanningsfeltet gjennom diverse utredningsarbeid og dialog med forskere og folk som jobber i sektoren.

Til toppen